Privacyverklaring Brandveilig-stallen B.V.

Brandveilig-stallen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Brandveilig-stallen B.V. en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Brandveilig-stallen B.V. verstrekt.

Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw gegevens

WAAROM BRANDVEILIG-STALLEN DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Brandveilig-stallen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen op verzoek. Tevens kan Brandveilig-stallen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Brandveilig-stallen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD

Brandveilig-stallen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Brandveilig-stallen B.V..Brandveilig-stallen B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Brandveilig-stallen B.V. heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brandveilig-stallen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Brandveilig-stallen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brandveilig-stallen B.V. op.